Rechtsgebieden

Overzicht van de rechtsgebieden

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt alles dat er tussen werkgever en werknemer aan de orde kan zijn. Het gaat van de vraag of er een arbeidsovereenkomst is gesloten en of een cao van toepassing is tot de vraag hoe de arbeidsovereenkomst tot zijn einde komt en of de werknemer een zak geld meekrijgt of niet.

Alles over arbeidsrecht advocaat

Civiel recht
Onder het civiel recht vallen zaken tussen burgers onderling, maar ook rechtspersonen kunnen onderling met elkaar procederen. Een van de voorwaarden voor een civiele zitting is dat deze in principe openbaar is.

Contractenrecht
Binnen het contractenrecht worden alle zaken besproken die te maken hebben met een overeenkomst of contract. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Check contracten dubbel goed voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij.

Huurrecht
Het huurrecht is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Om deze reden is dit recht terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.

Alles over huurrecht advocaat

Personen- en Familierecht
Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis,voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

Alles over familierecht advocaat

Bestuursrecht
Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden wanneer zij een subsidie toekennen of een vergunning verlenen.

Strafrecht
Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan een van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven. Aan overtredingen zijn lichte straffen verbonden zoals een bekeuring. Misdrijven daarentegen zijn ernstige overtredingen zoals inbraak, vandalisme en andere vormen van geweldpleging.

Alles over strafrecht advocaat

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht is onderdeel van het omvangrijke privaatrecht. Wanneer uw organisatie een winstoogmerk heeft en het ook om een rechtspersoon gaat, valt u binnen deze vorm van recht. Verenigingen en stichtingen vallen niet onder dit recht. Onder dit onderwerp vallen problemen met uw zakenpartner, faillissement, insolventierecht en een aantal andere aspecten.

Alles over ondernemingsrecht advocaat

(bron: http://www.advocaatinschakelen.nl/rechtsgebieden/)